تولیدکننده انواع درب و پنجره دوجداره UPVC و شیشه های دوجداره | دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

محدودیت های فنی در و پنجره UPVC

UPVC ماده بسیار خوبی برای ساختن پنجره است، اما این موضوع بدان معنا نیست که هر پنجره ای می تواند در هر زمانی از این ماده ساخته شود. چیزی که باید همواره به آن توجه داشت این است که شکل یک پنجره روی برگه به صورت مسطح و دارای شکل هندسی کم و بیش پیچیده است. اما در حقیقت، پنجره یک جسم سه بُعدی ست و این موضوع از جهت طراحی و سفارش دهی پنجره های UPVC حائز اهمیت است؛ به ویژه در مواردی که شکل پنجره مستطیل نباشد. تنها موردی که باید مدنظر قرار گیرد تعداد فاکتورهایی ست که توانایی تولیدکنندگان را برای ساخت پنجره هایی که تمام الزامات عملی و کارآمد را دارا باشد، محدود می کند.

تجمع بخار آب روی سطوح داخلی (تعرق روی شیشه)

تجمع بخار آب روی سطوح داخلی قطعات شیشه همیشه از گوشه ها شروع شده و اساسا به علت سرمای بیش از حد سطح شیشه می باشد. و موارد زیر باعث تجمع بخار روی سطح شیشه می شود:
– در طول دوره هایی با رطوبت هوای بالا
– در اتاق هایی که رطوبت به سرعت افزایش پیدا می کند، به عنوان مثال در حمام ها، آشپزخانه هاو بعضی شرایط و زمان‌هایی از روز حتی در اتاق خواب ها و اتاق های نشیمن؛
– در زمان هایی که دمای بیرون پایین است.
پنج فاکتور مختلفوجود دارد که بر تراکم بخار آب بر سطوح داخلی شیشه های تاثیر دارند:
۱- دمای سطح شیشه
۲- دمای هوای داخل اتاق/ ساختمان
۳- رطوبت داخلی اتاق/ ساختمان
۴- تراکم هوا
۵- دمای هوای بیرون ساختمان

تراکم بخار آب روی سطوح بیرونی

تجمع بخار روی سطوح خارجی از قسمت مرکزی قطعه شیشه ای شروع می شود. زیرا این قسمت سردترین سطح شیشه عایق است، پس از آنکه گوشه ها به دلیل اثر اتصال دمایی گرم تر شوند گرما از داخل به خارج از طریق فوم منتقل می شود. مشکل تجمع بخار روی سطوح خارجی شیشه ایزوله ممکن است هنگامی رخ دهد که دمای سطح بیرونی قطعه شیشه ای به طور قابل توجهی کمتر از دمای هوای بیرون و نقطه میعان هوا بالاتر از دمای شیشه باشد.

نگهداری یراق آلات پنجره

علیرغم تعدادی از مکانیزم های مفید که ما در نصب پنجره جهت ضمانت عملکرد موثر و راحتی استفاده از آن رعایت می کنیم، نکته کلیدی و حائز اهمیت آن است که چنین مکانیزم هایی انتظارات ما یا انتظارات مشتریان ما را برآورده نخواهند کرد، مگر آنکه به درستی تنظیم و نگهداری شوند.

میزان عایق بودن شیشه های دو یا چندجداره

یکی از کارکردهای اساسی هر پنجره ای انتقال میزان مناسبی از نور طبیعی به درون ساختمان است. این انتقال منحصرا بستگی به پارامترهای تکنیکی تعداد شیشه های عایق دارد. سازندگان تمامی انواع شیشه های ایزوله، ضریب انتقال نوری (Lt) مخصوص به خود را به دقت تعریف می کنند.

EN 14351-1A1:2010 مقدار ضریب انتقال نور برای شیشه های عایق را برابر با ضریب کل پنجره تعریف می کند و آن را به عنوان یکی از مشخصه های فنی پنجره برمی گزیند.

ضریب انتقال نور، Lt، بخشی از کل نور خورشید تابیده شده به شیشه است که در سرتاسر آن منتقل می شود. این ضریب که اشاره به انتقال نور کل دارد به درصد عنوان شده و بالا بودن میزان درصد آن به معنای افزایش انتقال نور به درون ساختمان است.