گروه صنعتی آراد پیشرو در انقلاب صنعت ساختمان

پاسخگوی شما در تمامی روزهای هفته

0912 077 0052

نمای شیشه های کرتین وال، سیستمی نسبتا جدید در صنعت نمای کشورمان است که تاکنون با استقبال بسیار مناسب بازار نیز روبه رو بوده است.

روشن است آگاهی رسانی و طرح اطلاعات فنی در این زمینه می تواند باعث ارتقای این قبیل سیستمهای نوین در کشورمان شود.
نماهای شیشه ای کرتین وال یکی از رو شهای پوشش سطح نماهای بناها می باشد.

پروفیل های عمودی در این نوع سیستم می بایست بر اساس بارهای دینامیکی باد و وزن شیشه ها مقاومت لازم را دارا باشند، برای محاسبه مقاومت ابتدا لازم است بارهای وارده را تثبیت کنیم.

بارهای وارده مورد محاسبه در نمای شیشه ای کرتین وال شامل موارد زیر می باشد:

بار باد
بار وزن شیشه
بار زلزله
بار برف.
۱٫ بار باد:

مطابق بند ۶- ۶ مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان، ساختمان ها و ساز هها و کلیه اجزاء و پوشش های آنها باید برای اثر ناشی از باد براساس ضوابط طراحی و ساخته شوند، این اثر باید با توجه به حداکثر سرعت باد در منطقه، ارتفاع و شکل هندسی ساختما نها و میزان حفاظتی که موانع مجاور برای آنها در مقابل باد ایجاد می کنند، محاسبه شوند.

برای تعیین اثر ناشی از باد باید فرض شود که باد به صورت افقی و در هر یک از امتدادها، به ساختمان اثر می کند. در طراحی کافی است اثر باد در دو امتداد عمود برهم، ترجیحا در امتداد محورهای اصلی ساختمان، و به طور غیر هم زمان بررسی شود؛ لازم به ذکر است در این محاسبات اثر ناشی از بار باد و بار زلزله جمع نمی شود.

برای محاسبه بار باد در این ساختمان ها و سازه ها باید یکی از دو روش زیر را به کار گرفت:

الف) روش تحلیل دینامیکی.

ب) روشهای تجربی و استفاده از تونل باد مطابق رو شهای معتبر بین المللی.

۲٫ بار وزن شیشه:

از وزن شیشه هایی که روی پروفیلهای افقی نصب می گردد، باری حاصل می شود که در محاسبات می بایست در نظر گرفت. این نیرو بر روی پروفیل های افقی از هر نقطه که تاکوزشیشه قرار گرفته وارد می شود.

بار وزن شیشه در محاسبات همانند بارهای مرده بوده و از وزن اجزاء دائمی سازه کرتین وال می باشد. البته قابل توجه است در محاسبه این گونه بارها، باید وزن واقعی مصالح مصرفی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس فرمول های زیر ممان اینرسی لازم جهت پروفیل های افقی ) Iy ( را می توان محاسبه کرد:

نزدیکی تاکوزهای زیر شیشه به کنار ههای شیشه اثر مثبت دارد، لیکن فاصله بین تاکوزها نمی بایست زیاد باشد. در این خصوص می توان از اطلاعات شرکت سازنده شیشه استفاده کرد.

۳٫ بار زلزله:

ساختمان ها و اجزای آنها باید برای اثر ناشی از زلزله بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران و مبحث بارهای ناشی از زلزله، طراحی و ساخته شوند.

زلزله مبنای طراحی، زلزله ای است که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال عمر مفید ساختمان، کمتر از ۱۰ درصد باشد.
همچنین ساختمانهای با اهمیت زیاد یا بلندتر از ۵۰ متر، باید ضوابط ویژه ای را برای اثر ناشی از زلزله سطح بهره برداری که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال بیشتر از ۹۹ / ۵ درصد است، اقناع کند.

لازم به ذکر است، تمامی عناصر باربر باید به نحوی به هم پیوسته باشند تا در زمان وقوع زلزله عناصر مختلف از هم جدا نشده و سازه به طور یکپارچه عمل کند.

البته در مبحث رفتار ساختمان و سازه کرتین وال حین وقوع زلزله به این موضوع خواهیم پرداخت. در این بخش روش محاسبه بار ناشی از زلزله در ساز ههای کرتین وال ذکر می گردد.

مطابق قوانین و مقررات ملی ساختمان، مبحث ششم بخش نیروی جانبی زلزله موثر بر اجزای غیر سازه ای ماده ۸- ۲- ۷- ۶ و جدول شماره ۷- ۷- ۶ ماده فوق اتصالات عناصر سازه ای پیش ساخته در هر امتداد، عدد یک ) ۱( در نظر گرفته می شود.

۴٫ بار ناشی از برف:

در مقررات ملی ساختمان مبحث ششم و دربخش ۴- ۶ در خصوص بار برف مبنا و نحوه شناسایی و محاسبات آن اطلاعات ضروری ذکر گردیده است.

در ادامه نحوه محاسبات این بار را در ساز ههای کرتین وال را ذکر میکنیم.

پس از آشنایی با بارهای وارده بر ساز ه های کرتین والی می بایست به این نقطه اشاره کرد که نتایج حاصل از این مباحث در محاسبه انحراف مجاز پروفیل های آلومینیومی مورد ارزیابی قرار می گیرد و از این طریق با توجه به اینکه رفتار پروفیل های عمودی ساز ه های کرتین وال شبیه ستون های لاغر در مباحث محاسباتی می باشد. بر اساس این انحراف مجاز می توان بهترین و بهینه ترین پروفیل مورد نیاز را انتخاب کرد.

#شرایط فروش ویژه در و پنجره upvc آراد پنجره

#فروش ویژه نقدی توری پلیسه آراد پنجره

#شرایط فروش ویژه نقدی در و پنجره upvc با پروفیل ویستابست آراد پنجره

#شرایط فروش ویژه در و پنجره دوجداره با پروفیل دیوا وینتک ویستابست آراد پنجره

#یراق آلات آلمانی Roto آراد پنجره

#یراق آلات Accado آراد پنجره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.