شرکت گروه صنعتی آراد جزء محدود دارندگان گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برای ساخت درب و پنجرهUPVC با پروفیل ویستا بست و همچنین گواهی نامه نمایندگی تولید از شرکت آلو پلاست(aluplast ) آلمان ، ویستا بست (vistabest) و وینتک (wintech)می باشد.