۱۳۸۹

افتتاح شرکت آراد پنجره ایرانیان

شرکت آراد پنجره ایرانیان در سال ۱۳۸۹ در راستای تولید پنجره های UPVCبا تکنولوژی روز دنیا فعالیت خود را آغاز نمود.

۱۳۹۲

دریافت گواهینامه فنی بند ۲

دریافت گواهینامه فنی بند ۲ از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال ۹۲ – مشاهده گواهینامه