تولید کننده پروفیل upvc و تولید کننده در و پنجره دو جداره | دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Arad Group Twitter Arad Group Telegram Arad Group Linkedin Arad Group Facebook Arad Group Instagram Arad Group Whatsapp

شرکت گروه صنعتی آراد جزء محدود دارندگان گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برای ساخت درب و پنجرهUPVC با پروفیل ویستا بست و همچنین گواهی نامه نمایندگی تولید از شرکت آلو پلاست(aluplast ) آلمان ، ویستا بست (vistabest) و وینتک (wintech)می باشد.

Language