گروه صنعتی آراد پیشرو در انقلاب صنعت ساختمان

پاسخگوی شما در تمامی روزهای هفته

0912 077 0052

الزامات فنی در و پنجره های نوین UPVC تولیدی شرکت آراد پنجره مشاهده

فضای تولید

شرکت آرادپنجره الزامات فنی آرادپنجره در رابطه با فضای تولید را به شرح زیر ارائه کرده است تا در بهبود کیفیت محصولات اثر بسزایی داشته باشد.
۱. فاصله ۷۵ سانتی متر بین پل ها در قفسه بندی رعایت شود.
۲. در صورت نبود قفسه از کف زمین، فاصله چیدمان ایجاد شود.
۳. سطح تراز در چیدمان پروفیل ایجاد شود.
۴. اگر پروفیل در فضای باز به طور موقت انـــبارش شده است حتما سقف طوری اجرا شود که پروفیل در هیچ ساعتی از شبانه روز در معرض تابش نور آفتاب قرار نگیرد و علاوه بر آن پوششی به منظور جلوگیری از باران و تماس آلودگی های محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

۵- پنجره به طور ایستاده و با زاویه مناسب در یک محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دور از مجاورت با آلودگی ها انبارش شود.

۶- دمای محل تولید حداقل ۱۵ درجه سانتی گراد باشد (پروفیل باید ۲۴ ساعت پیش از برش و جوش در این دما قرار گیرد.)
۷- سطح میزهای مونتاژ و چرخ دستی حمل پروفیل ساینده نباشد.
۸- از انتقال آلودگی و کثیفی همچون اثرات برش گالوانیزه بر روی پروفیل UPVC جلوگیری شود (توصیه می شود برش گالوانیزه بیرون از سالن تولید صورت پذیرد.)
روش تعبیه شیار تخلیه در پروفیل های آرادپنجره طبق کاتالوگ فنی است.

مونتاژ

رعایت نکات فنی ذیل در مونتاژ در و پنجره ها الزامیست :
۱. در هنگام مونتاژ دو عدد شیار تخلیه آب در هر قسمت قاب از داخل پروفیل تعبیه شود.
نکته: هر پروفیلی اعم از فریم، سش و مولیون که به عنوان چهارچوب اصلی پنجره ساخته شده است، قاب در نظر گرفته می شود.
۲. شیار تخلیه آب در پروفیل میانی ثابت (مولیون) افقی زیر بازشو (هم راستا با شیار تخلیه فریم در نمای بیرون) تعبیه شود.
۳. فاصله شیار تخلیه از گوشه داخل قاب با در نظر گرفتن تقارن (از هر طرف ۳ تا ۱۰ سانتی متر) رعایت شود.
۴. شیار تخلیه آب از نمای بیرون قاب تعبیه شود (شیار تخلیه بیرون و داخل حداقل ۲/۵ سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته باشد):
– تا عرض ۶۰ سانتی متر یک عدد در وسط قاب
– تا عرض ۲۰۰ سانتی متر دو عدد در کناره های قاب
– تا عرض ۳۰۰ سانتیمتر سه عدد ( تقارن حفظ شود.)
و بدین گونه به ازای هر ۱۰۰ سانتی متر افزایش عرض، یک شیار اضافه شود.
۵. قاب بیرون بازشو نباید شیار تخلیه داشته باشد.
۶. در زمان مونتاژ شیار تخلیه آب در لنگه بازشو (سش) تعبیه شود.

روش تعبیه شیار تخلیه در پروفیل های آرادپنجره

۷. در مونتاژ از گالوانیزه با ضخامت ورق حداقل ۱/۵ میلی متر استفاده شود.
۸. از گالوانیزه با ابعاد استاندارد پروفیل های آرادپنجره در تمامی اضلاع مطابق کاتالوگ فنی استفاده شود.
۹. محل پیچ گالوانیزه به طور دقیق بر روی تار خنثی پروفیل انجام شود، این محل روی تمام پروفیل ها با یک خط مشخص شده است.
۱۰. طول گالوانیزه در پروفیل UPVC رعایت شود (از هر طرف قسمت زهوار، یک سانتی متر کوتاهتر باشد. گالوانیزه پروفیل میانی ثابت (مولیون) از هر طرف ۶ میلی متر کوتاهتر باشد.) طبق شکل
۱۱. در زمان مونتاژ از گالوانیزه یکپارچه در ضلع دستگیره استفاده شود (استفاده از گالوانیزه چند تکه یا جوش داده شده در هیچ ضلعی از در و پنجره مجاز نیست.)
نکته : توصیه می شود محل دستگیره در و پنجره روی پروفیل گالوانیزه پانچ شود.
۱۲. فاصله پیچ های گالوانیزه روی پروفیل UPVC رعایت شود ( از ابتدای پروفیل ۱۵ سانتی متر و فاصله بین دو پیچ برای پروفیل سفید در نهایت ۴۰ سانتی متر و برای پروفیل مغز رنگی در نهایت ۳۰ سانتی متر) طبق شکل

۱۳. در هنگام مونتاژ از نوار درزبندی با جنس EPDM و نقشه استاندارد آرادپنجره استفاده شود.
نکته : برای نوار درزبندی یا از لاستیک دو منظوره یا لاستیک ضربه گیر و شیشه گیر به صورت جداگانه استفاده شود ( مطابق شکل و کد فنی در شکل)
۱۴. از نوار درزبندی یک تکه به نحوی که درز نوار در ضلع افقی بالا باشد استفاده شود (بین دو سـر نوار یک قطره چسب زده شود.)
۱۵. مسـیر عبور نوار درزبنـدی بین پروفیل میانی ثابت (مولیون) و دیگر پروفیل ها با فرز انگشـتی باز شـود یا مـحل تلاقی بریده و چسـب زده شود.

۱۶. ابزار پروفیل میانی ثابت (مولیون) به گونه ای که اختلاف سطح بین دو پروفیل ایجاد نشود، تنظیم شود.
۱۷. در زمان مونتاژ از کانکتور استاندارد استفاده شود (جنس زاماک و نقشه آرادپنجره).
۱۸. کیفیت زهوار شیشه کنترل شود، طوری که هیچ درزی در نمای داخلی ایجاد نشود.
۱۹. از لولای قابل تنظیم استفاده شود ( لولای غیر قابل تنظیم مجاز نیست).
۲۰. از لولای مـیانی یا کیپ مخـفی برای درها و پنجـره های تک حالته با ارتفاع زیاد استـفاده شود (فاصـله بین لـولاها حـداکثر ۸۰ سانتی متر و مقابل زبانه از گوشه قاب ۱۰ سانتی متر باشد)
۲۱. از یراق پشتی و پایینی با توجه به افزایش ارتفاع و عرض لنگه بازشوی پنجره استفاده شود ( فاصله بیش از ۸۰ سانتی متر)
نکته : توصیه می شود از پیچ M6 برای نصب کانکتور به فریم استفاده شود.

۲۲. استفاده از دستگیره دوطرفه برای بازشو پنجره آرادپنجره مجاز نیست. (چنانچه بازشو پنجره با ستگیره یک طرفه از داخل به جای در بالکن استفاده شود، باید در پیش فاکتور به عنوان پنجره قید شده و برای خریدار شفاف سازی شود.)
۲۳. از قالب های جوش آرادپنجره استفاده شود.
۲۴. ابعاد برش پروفیل ها طبق کاتالوگ فنی آرادپنجره باشد.
۲۵. در زمان مونتاژ تمیزکاری گوشه ها کنترل شود (پلیسه و زایده ای در نمای داخل و بیرون گوشه وجود نداشته باشد. )
– در صــورت تمیــزکاری با تمیـزکن تیغچه ای، قسمت زاویه دار پشت پروفیــل و گوشـه داخلی قاب که محل زهوار است باید با مغار پلیسه برداری شود.
– شیار نوار آب بندی در گوشه های قاب با فرز پلیسه برداری شود.
۲۶. در هنگام مونتاژ خط جوش گوشه پنجره های لمینیت، باید با ماژیک مخصوص رنگ شود.
۲۷. پروفیل های آرادپنجره با سایر پروفیل ها تلفیق نشود.
۲۸. از زهوار و شیشه متناسب با هم استفاده شود (طبق جدول)

جدول ضخامت شیشه با استفاده از زهواره های مختلف در انواع سری های پروفیل

نصب

رعایت نکات فنی ذیل در نصب در و پنجره UPVC الزامی است:
۱. اندازه گیری ساخت باید در صورت آماده بودن قاب انجام شود.
تبصره : در صورت درخواست مشتری به منظور اندازه گیری و ساخت پنجره قبل از آماده شدن پیـش نیازها، حتما تمام موارد صورتجلسه و به امضاء مشتری برسد.
۲. بادخور به منظور تزریق مواد درزبندی، تراز کردن قاب و جلوگیری از تحت فشار بودن پنجره ایجاد شود.

۳. تعداد سوراخ های نصب از یکدیگر بستگی به عرض و ارتفاع پنجره ها دارد:
– فاصله پیچ های نصب نسبت به یکدیگر نباید از ۷۰ سانتی متر بیشتر باشد.
– فاصله سوراخ های نصب در پروفیل سفید از گوشه جوش قاب و کنار پروفیل میانی ثابت (مولیون) ۱۵ سانتی متر باشد.
– فاصله سوراخ های نصب در پروفیل لمینیت از گوشه جوش قاب و کنار پروفیل میانی ثابت (مولیون) ۲۵ سانتی متر باشد.

۴. قاب پنجره تراز و شاقول شود.
۵. از درپوش شیار تخلیه در نمای بیرون استفاده شود.

۶. از فیلر، بین قاب و محل نصب با فاصله ۲ سانتی متر از پیچ نصب جهت جلوگیری از تغییر شکل و خمیدگی قاب استفاده شود.
تبصره : زیر ستون های عمودی پنجره در بین قاب و محل نصب باید فیلر قرار گیرد.

۷. مواد درزبندی از نظر کیفی بررسی نهایی شود (هوابندی، آب بندی، تمیزکاری)
۸. برچسب پشت پروفیل قبل از شیشه گذاری جدا شده و پروفیل با یک دستمال مرطوب تمیز شود.
۹. زیر فیلر قبل از فیلر گذاری شیشه پل قرار داده شود.
۱۰. فیلرگذاری شیشه های لنگه بازشو مطابق با کاتالوگ فنی باشد.

۱۱. پنجره ها از نظر رگلاژ، درزبندی، کیپ شدن لنگه بازشو در تمامی اضلاع بررسی نهایی شود.
۱۲. صورتجلسه تحویل با مشتری تنظیم شود.

توجه

تزریق فوم با رعایت بادخور بین ۴ تا ۵ میلی متر از هر طرف از ضرورت های نصب است اما با توجه به زمان بر بودن اجرای فراگیر آن، این کار از ۱/۳/۹۵ الزامی است.
تبصره : در قراردادهایی که اجرای آن از ۱/۳/۹۵ به بعد است، حتما تزریق فوم لحاظ شود.

[vc_empty_space]