تولید کننده پروفیل upvc و تولید کننده در و پنجره دو جداره | دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Arad Group Twitter Arad Group Telegram Arad Group Linkedin Arad Group Facebook Arad Group Instagram Arad Group Whatsapp

مقاومت درب و پنجره upvc در برابر تابش اشعه ماورای بنفش خورشید

مقاومت درب و پنجره upvc در برابر تابش اشعه ماورای بنفش خورشید

درب و پنجره های دو جداره یو پی وی سی ساختمان همیشه در معرض تابش اشعه ماورای بنفش خورشید می باشند و این عامل باعث رنگ پریدگی و خرابی  درب و پنجره یو پی وی سی می شود. معمولا برای ایجاد مقاومت در برابر اشعه ساطع شده از خورشید از مواد جاذب استفاده می شود مهمترین ویژگی پروفیل های یو پی وی سی که در ساخت درب و پنجره دوجداره ساختمان استفاده می شوند مقاومت آنها در برابر شرایط جوی و حفظ کیفیت آنها می باشد که با افزودن موادی به پروفیل یو پی وی سی از رنگ پریدگی و آسیب دیدگی درب و پنجره های یو پی وی سی کاملا جلوگیری شده و سبب افزایش طول عمر آن می شود

در ترکیبات استفاده شده برای ساخت پروفیل های یو پی وی سی، مواد جاذب یو وی و همچنین رنگ دانه های مقاوم در برابر شرایط جوی و نور خورشید وجود دارد.که از مواد جاذب به نسبت کمتر و از رنگ دانه ها به نسبت بیشتر استفاده می شود والبته  مقاومت اصلی پروفیل در برابر شرایط آب و هوایی و اشعه uv بر عهده رنگ دانه ها می باشد. رنگ دانه ای که به منظور بالا بردن مقاومت پروفیل در برابر اشعه uv استفاده می شود، دی اکسید تیتانیوم است وجود اکسیدتیتانیوم در پروفیل درب و پنجره یو پی وی سی کاملا اشعه ماورای بنفش خورشید را ازسطـح پروفیل منعکس می نماید. میزان استفاده از این ماده است که باعث افزایش مقاومت پروفیل ها و از طرفی باعث افزایش قیمت تمام شده تولید می گردد.

operator

About operator