گروه صنعتی آراد پیشرو در انقلاب صنعت ساختمان

پاسخگوی شما در تمامی روزهای هفته

0912 077 0052

 • فریم سری ۶۰
 • این پروفیل قاب یا چهار چوب پنجره یا در را تشکیل میدهد.
 • تعداد کانال:۴ کانال
 • ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
 • عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
 • ابعاد گالوانیزه مصرفی:۳۰*۲۵*۳۰
 • مولیون سری ۶۰
 •  این پروفیل تقسیم پنجره به قسمت های مختلف را انجام میدهد
 • تعداد کانال:۴ کانال
 • ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
 • عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
 • ابعاد گالوانیزه مصرفی:۳۰*۲۵*۳۰
 • مولیون متحرک
 •  این پروفیل همانند پروفیل مولیون تقسیم پنجره را انجام میدهد با این تفاوت که بین دو لنگه باز شو قرار گرفته و به یکی از آنها کوبل شده و به همراه آن باز و بسته می شود
 • تعداد کانال:۳کانال
 • عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
 • ابعاد گالوانیزه مصرفی:قوطی۲۰*۲۰
 • بازشو پنجره
 •   این پروفیل بازشو پنجره را تشکیل میدهد
 • تعداد کانال:۴ کانال
 • ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
 • عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
 • ابعاد گالوانیزه مصرفی:۲۵*۳۰*۲۵
 • بازشو درب
 •   این پروفیل بازشو درب را تشکیل میدهد
 • تعداد کانال:۴ کانال
 • ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
 • عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
 • ابعاد گالوانیزه مصرفی:۵۷*۲۸*۵۷
6
 • زهوار تک جداره
 • ضخامت شیشه نگهداری شده :۴ الی ۶ میلی متر
 • قابل نصب روی پروفیلهای سری ۶۰
 • زهوار دوجداره
 • ضخامت شیشه نگهداری شده در صورت استفاده در پروفیلهای سری ۶۰: ۲۲میلی متر
 • ضخامت شیشه نگهداری شده در صورت استفاده در پروفیلهای کشویی: ۱۸میلی متر
 • قابل نصب روی پروفیلهای سری ۶۰ و کشویی